หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

"วินัยเชิงลบ" เมื่ออารมณ์ของผู้ใหญ่ส่งผลต่อนิสัยเด็ก

19 เม.ย. 2560, 14:07 น.

ผลวิจัยพบว่า เด็ก 86% ได้รับวินัยเชิงลบจากผู้ใหญ่ โดยในเวลาเพียง 20 นาที มีวินัยเชิงลบจากผู้ใหญ่ส่งต่อมาถึงเด็ก 7-47 ครั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงในยามที่พวกเขาเติบโตขึ้น