หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

เช่าที่ดิน99ปีดึงต่างชาติลงทุน ผลดีต่อไทย?

26 เม.ย. 2560, 12:37 น.

ส่องข้อดี-ข้อเสียการให้เช่าที่ดิน 99 ปีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเปรียบเทียบระยะเวลาเช่าที่ดินของไทยกับเพื่อนบ้านในอาเซียน