หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

"ข้าราชการ" ออมเงินให้ได้4ล้าน เพื่อชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

12 ก.ค. 2560, 12:07 น.

อาชีพข้าราชการที่หลายคนคิดว่ามั่นคง แต่เงินที่เก็บสะสมไว้ในกองทุนบำเหน็จบำนาญอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้ เพราะจากผลสำรวจพบว่าหากอายุยืนถึง 70 ปีเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1.8 หมื่นบาทต่อเดือน ล่าสุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีแนวคิดที่จะกระตุ้นสมาชิกให้ออมเพิ่มขึ้น 

RELATED

RECENT