หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

แก้หนี้นอกระบบ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

7 ส.ค. 2560, 11:53 น.

ปี 2560 คนไทย 10 ล้านครัวเรือนเป็นหนี้สิน กว่า 91% เป็นหนี้นอกระบบเพียงอย่างเดียว โดยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่มีหนี้สินและถูกดำเนินคดีเนื่องจากผิดชำระหนี้มากที่สุด

RELATED

RECENT