หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

คนกรุงเตรียมจ่าย! กฎหมายใหม่ "ขึ้นค่าเก็บขยะ"

21 ก.พ. 2560, 16:27 น.

เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่มีสาระสำคัญคือ การขึ้นค่าเก็บขยะจาก 20 บาท/เดือน เป็น 150 บาท/เดือน และเพิ่มค่ากำจัดขยะ 200 บาท รวมเป็น 350 บาท/เดือน

RELATED

RECENT