หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

4หมื่นล้าน สวัสดิการเพื่อคนจน

31 ส.ค. 2560, 15:52 น.

26 ส.ค. 2560 คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินกว่า 41,940 ล้านบาท สำหรับคนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 11.67 ล้านคน โดยรับวงเงินผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ลงทะเบียน

RELATED

RECENT