หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

เป็น"ฟรีแลนซ์"ก็มีบำนาญได้

5 ก.ย. 2560, 20:40 น.

ไม่ใช่แค่เฉพาะคนทำงานประจำเท่านั้นที่จะมีเงินบําเหน็จบํานาญไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ หากแต่การเป็นฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระก็มีเงินบำเหน็จบำนาญได้เหมือนกัน ด้วยการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพียงเท่านี้ก็จะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตแล้ว     

RELATED

RECENT