หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

ก้าวสู่ยุคไร้เงินสดสไตล์สวีเดน

18 ต.ค. 2560, 21:46 น.

มีการคาดการณ์ว่าสวีเดนจะเป็นประเทศแรกที่เข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2020 แต่ประชากรสวีเดนบางส่วนคัดค้านนโยบายนี้ สาเหตุใดที่ประเทศไม่ควรเป็นสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ

RELATED

RECENT