หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

"สถาบันอาหาร"ปั้นเอกชนไทยไปตลาดโลก

7 ธ.ค. 2560, 15:38 น.

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หนึ่งในหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกก็คือ "สถาบันอาหาร" กระทรวงอุตสาหกรรม

RELATED

RECENT