"อาหารยุค4.0"อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

7 ธ.ค. 2560, 15:42 น.

เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยกำลังพลิกโฉมไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการแล้ว ยังช่วยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ที่หลากหลายตรงกับแนวโน้มการบริโภคของผู้คน นี่คือหนึ่งในภารกิจของ "สถาบันอาหาร" กระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสร้างอาหารรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าสูงมากกว่าอาหารแปรรูปเบื้องต้น เพื่อขยับอันดับของไทยในตลาดโลก

RELATED

RECENT