หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

"นักรบอาหาร" สร้างนวัตกรรมอาหารไทยไปเวทีโลก

7 ธ.ค. 2560, 15:49 น.

"นักรบอาหาร" คือโครงการของ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าอาหารที่มีมูลค่าสูงเพื่อส่งออกไปสู่ตลาดโลก

RELATED

RECENT