หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

"ฝึกอาชีพ เพิ่มโอกาสในชีวิต"โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส

7 ธ.ค. 2560, 15:55 น.

"โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส" ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน คือหนึ่งในโครงการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคมได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไปในอนาคต

RECENT