หน้าแรกโพสต์ทูเดย์

"ใบขับขี่ใหม่"เสียเงินเสียเวลาแต่ได้คนขับมีคุณภาพ?

16 มี.ค. 2560, 20:19 น.

อีกมุมมอง... "เกณฑ์การออกใบขับขี่ใหม่" ที่ต้องผ่านการอบรมจาก 5 ชม. เป็น 15 ชม. พร้อมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนนและช่วยลดอุบัติเหตุ?

RELATED

RECENT